Литературна карта на Хокайдо

През юли-август на 2023 година Мая Костадинова имаше възможността да посети по Университет Хокайдо, като част от прохождащото сътрудничество между Университет Хокаийно и Софийския университет. В рамките на летния семинар Мая разработи Литературна карта на Хокайдо_Мая Костадинова