Възможности за разширяване на знанието за Япония

На 13 ноември 2023 гост-лектор Антонина Куцарова в рамките на „Творчески срещи“ запозна четвъртокурсниците от специалност „Японистика“ с възможността да разширят знанието за Япония сред българските читатели като обогатят базата данни на Wikipedia със статии на български език. Статиите ще бъдат разработени в рамките на модул: практика по специалността и ще бъдат качени за свободно ползване. Започната е работа по изготвяне на статии в раздел писателите и поетите на Япония след периода Мейджи.

Друг аспект, който беше засегнат по време на гостуването на Антонина Куцарова, която е професионален преводач с руски и английски –

умението да се субтитрират филми, трудности и предизвикателства пред преводача на филми.