„Далекоизточната традиция и правата на човека“ д-р Николай Бакалов

На 29.11.2022 г., в рамките на магистърската програма на ЮФ „Защита на основните права“ д-р Николай Бакалов от катедра „Японистика“ към ФКНФ изнесе публична лекция на тема „Далекоизточната традиция и правата на човека“. 

В рамките на лекцията беше дадено обяснение за причината в тази част на света да не възникне понятие за основни права, а то да бъде реципирано в резултат от контактите със Запада. На следващо място беше разгледана съвременната Конституция на Япония, като особено внимание беше отделено на частта с основните права и задължения. Разликите в разбиранията за мястото на основните права и балансирането им с обществения интерес бяха илюстрирани чрез казуси практиката на японския Върховен съд. 

Лекцията протече при засилен интерес, както от страна на обучаващите се в магистърска програма „Защита на основните права“, така и от студенти и магистри японисти.