Посещение на Музея на Софийския университет

Посещение на Музея на Софийския университет

и на Централната университетска библиотека

04.11.2022

През последните няколко години стана традиция да запознаваме студентите от специалност Японистика с Музея на Софийския университет и Централната университетска библиотека. Посещението – обиколка е съпроводено и с беседа за историята на нашия университет и тайните, които крият стените на централната сграда – Ректорат. Тази беседа става възможна с любезното съдействие на куратора на Музея – гл.ас. д-р Симеон Хинковски, който всеки път ни изненадва с различни и интересни факти от развитието на нашия университет.

Посещавайки Централната университетска библиотека колегите-студенти имат възможността да се запознаят с историята на библиотеката, с базата данни, с които разполага Университетската библиотека, с дигиталните колекции, които предлага, с наличието на 28 дигитални библиотеки, с наличието на система за библиотечен обмен и др.

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/drugi_zvena/muzei2/muzej_na_sofijski_universitet_sv_kliment_ohridski

http://libsu.uni-sofia.bg:81/UB/?page_id=1096