Културна политика: Япония и пътят на успеха

Катедра Японистика има удоволствието да ви представи успешния път на Япония за популяризиране на нейната традиционна и съвременна култура по света. https://youtu.be/xCLxM2eGNAg

С известни личности от Япония и България ще дискутираме аспектите на японската културна дипломация. Ще си  поговорим за японското общество и силата му да се справя по време на кризисни ситуации. Ще се поучим от чувството за дълг, екипността и дисциплината на японците. Заедно с Тошио Судзуки, главен продуцент на Студио Гибли, ще търсим отговори на въпроси, които вълнуват младите хора в България и по света. Именити японски професори и български творци в диалог с публиката ще обсъдят ролята на културата и образованието през ХХI век.

Очаквайте ни на 6 и 7 март 2021 https://www.facebook.com/YaponistikaSofiaUniversity/