Книгата – значение и бъдеще

На 20 ноември наш гост беше доц. д-р Васил Загоров. За да сподели своя професионален опит в областта на История на книгата, нейното значение и значимост в изграждането на специалисти в областта на хуманитаристиката. Отново в часовете за „Творчески срещи“ четвъртокурсници имаха възможността да задат въпроси важността и бъдещето на книгата, да разберат какво е професионален писател и дали има такива у нас, както и да разберат за процеса на създаване на една книга от идеята до достигането й до читателя като книжно тяло преминавайки през различните етапи, такива като писател /учен – издател – читател. Определящи фактори при определяне на тираж и разпространителска мрежа.