Музеят като извънаудиторна сцена за лекторий и място за среща с миналото

Гид за нашите студенти от 4 курс по време на посещението на университетския музей по минералогия и полезни изкопаеми към ГГФ на Софийския университет кураторът на музея геологът Теодора Билярска, която същевременно семестриално завърши през миналата учебна година и МП „Японистика: общество и култура“. Студентите имаха възможността да се запознаят с ресурсите, с които разполага нашия унисверситета, чрез колекциите на минерали и полезни изкопаеми. 

Тази среща-беседа в Музея беше част от „Творческите срещи“, които са част от опознаването на възможностите за потенциална практика по специалността в модул Университетски музеи на  и популяризиране на тяхната дейност и колекции.