Представяне на най-новата книга на Мартин Димитров: „Япония във Втората световна война“

На 22.02.2023 в Центъра за източни езици и култури на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се състоя представяне на най-новата книга на гл. ас. Мартин Димитров – „Япония във Втората световна война“ – част от поредицата „История на войните“ на издателство „Милениум“.

Изданието е първото, издадено в България и от български автор, което разглежда събитията, свързани с японското участие в най-кървавия конфликт в човешката история. За пръв път изследовател от Катедра „Японистика“ посвещава монография на този въпрос. Книгата разглежда събитията от японската история през 30-те и 40-те години на 20 в. с особен акцент на вътрешнополитическата ситуация в страната, икономическото ѝ развитие и действията ѝ на международната арена. Освен хода на военните конфликти, които Япония води в този период, са засегнати въпроси като предисторията на японските намеси на континента, постиженията на японската военна индустрия, паметта за войната в следвоенна Япония и наследството на Втората световна война в региона на Източна Азия.

Представянето на книгата успя да събуди голям интерес и бе посетено от десетки преподаватели, студенти и граждани с интерес към Япония и нейната история и култура.

На събитието държа слово един от рецензентите на книгата – дългогодишният преподавател  в Катедра „Японистика“ – проф. Нако Стефанов. Той даде висока оценка на изследването, заявявайки, че то не отстъпва по своят стойност на подобни, написани от англоезични, рускоезични и други чужди и български изследователи. Трудът бе положително оценен и от доц. Александър Сивилов – ръководител на Катедра „Нова и съвременна история“. Той изтъкна, че сред най-сериозните предимства на труда са неговото синтезирано, академично, но същевременно четивно изложение. Авторът – д-р Мартин Димитров, благодари на всички присъстващи, на всички свои колеги преподаватели, както и на всички студенти, без които, според него, преподавателската работа не би имала смисъл. След това той отговори на въпроси от публиката и разписа на желаещите екземпляри от книгата.