Централна университетска библиотека – пазител на знанието и перспектива за бъдещето

С любезното съдействие на Мариета Георгиева, нашите студенти-японисти от 4 курс имаха възможността да се запознаят с историята на ЦУБ (Централната университетска библиотека) към Софийския университет Св. Климент Охридски – първата библиотетека в България, която се помещава в сграда, проектирана и построена специално за нуждите на библиотеката. 

„Създадена едновременно с Висшето училище в София през 1888 г., първата Университетска библиотека в България и до днес играе важна роля в развитието на българската наука и образование като най-голямата научна библиотека в страната. Основател на библиотеката е първият ректор проф. Александър Теодоров-Балан…

Днес библиотеката на Алма матер има важна и значима роля. Тя е втората по големина българска библиотека, притежаваща фонд от над 2650000 библиотечни единици, първата автоматизирана библиотека в страната и първата българска библиотека, която успешно завърши процеса на конвертиране на традиционните каталози и разполага с действащ електронен каталог, съдържащ повече от 1170000 библиографски записи.“ 

http://libsu.uni-sofia.bg:81/UB/