Церемония по награждаване


На 25 март 2022 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се проведе церемония по награждаване на проф. д-р Гергана Петкова, ръководител на Катедра „Японистика“ към Факултета по класически и нови филологии с почетната грамота на министъра на външните работи на Япония.

 Получената награда е висока оценка за работата на проф. Петкова като преподавател и ръководител на Катедра „Японистика“, за нейната отдаденост към професията си и особено за заслугите й за добрите отношения между България и Япония и приятелството между двата народа. В речта си проф. Петкова благодари за подкрепата на японското посолство,  колегите и семейството си. По случай награждаването проф. Петкова получи поздрави от ректора на СУ проф. дфн Анастас Герджиков, от декана на ФКНФ проф. д-р Мадлен Данова и от Катедра „Японистика“.